modified on 11/20/21

सतह र इन्टरफेस रसायन विज्ञान

हामी गर्व गर्दछौं कि इन्टरफेस र photocatalystको प्रयोगमा हाम्रो प्रयोगशालाका प्रदर्शनहरू विश्वमा शीर्ष तहमा छन्। तरल-ठोस इन्टरफेस विशेषताहरूसँगै आवृत्ति-परिमार्जित AFM हाम्रो आउँदै गरेको मुख्य अनुसन्धानका विषयहरू मध्ये एक हो।अर्को विषय भनेको पानी-विभाजित गर्ने photocatalystको photoinduced गतिशीलता अध्ययन गर्ने हो जुन समय-समाधान अवरक्त (time-resolved infrared)र रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (Raman Spectroscopy) द्वारा अध्ययन गरिदै आएको छ। हामी लागू रसायन विज्ञान, भौतिकी, भौगोलिकता, सामाग्री र यांत्रिक ईन्जिनियरिङ् का शोधकर्ताहरु र विद्यार्थीहरूको लागि सहयोगको अवसरहरू खोल्दैछौं। हाम्रो प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको स्वागत गर्दछ जसले भविष्यमा अग्रगामी सेवा गर्न चाहन्छ। हाम्रो प्रयोगशालामा पीएचडी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूको वार्षिक शिक्षण प्रयोगशालाद्वारा समर्थित हुन सक्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न थप जानकारीको लागि, कोबे विश्वविद्यालयको गृहपृष्ठमा जानुहोला: For International Students